Úplata za vzdělávání 2023/2024
30. 5. 2022
Klavírní ateliéry 2023
9. 6. 2023

Žáci ZUŠ B. Smetany v Karviné se v letošním školním roce zúčastnili mnoha národních a mezinárodních soutěží.

Soutěžní přehlídka MŠMT ve sborovém zpěvu KRAJSKÉ KOLO

Přípravný sbor Permoník1. cena a postup do ústř. kola

sbormistryně Karina Grimová, klavírní spolupráce Jakub Šotkovský

Přípravný sbor Permoníkzvláštní cena za přesvědčivou intonaci a vyrovnaný výkon sboru

Permoníček mladšízvláštní cena za provedení skladby Pět Ježibab

Sbormistr Ondřej Kočí, klavírní spolupráce Kateřina Michlová

Soutěžní přehlídka MŠMT v komorní hře s převahou dechových nástrojů KRAJSKÉ KOLO

III. kategorie

Flétnové duo: Mrižová, MichalíkováČESTNÉ UZNÁNÍ pedagog: Eleni Rudolová

III. kategorie
Flétnové duo: Kutláková, Hálová3. místo pedagog: Marek Paluřík

Soutěžní přehlídka MŠMT ve hře na elektronické klávesové nástroje KRAJSKÉ KOLO

IX. kategorie

Eliška Ščotková1. místo s postupem do ústředního kola

Adam Neugebauer2. místo pedagog Pavel Králiček

Soutěžní přehlídka MŠMT ve hře na elektronické klávesové nástroje ÚSTŘEDNÍ KOLO – Praha

IX. kategorie

Eliška Ščotkováčestné uznání pedagog Pavel KráličekSoutěžní přehlídka MŠMT Literárně-dramatický obor – kolektivní tvorba KRAJSKÉ KOLO

VIII. kat.

ZUŠ B. Smetany v Karviné Představení „Muž jménem Ove“Zlaté pásmo pedagog Lucie Semančíková

PIANOFORTE PER TUTTI

II. kategorie

Tereza Kypastová     zlaté pásmo pedagog Halina Heinzová

III. kategorie

David Wluka             bronzové pásmo pedagog Halina Heinzová

Anna Podstawková  bronzové pásmo pedagog Halina Heinzová

IV. kategorie

Tina Swaczynová     stříbrné pásmo pedagog Anna Schwarzo

Matyáš Szilágyi        stříbrné pásmo pedagog Anna Schwarzová

V. kategorie

Šimon Böhm             stříbrné pásmo pedagog Anna Schwarzová

Zuzana Zielinová      bronzové pásmo pedagog Halina Heinzová

VI. kategorie

Nikol Hamplová        zlaté pásmo pedagog Halina Heinzová

Ema Podstawková    bronzové pásmo

František Pacas        bronzové pásmo pedagog Halina Heinzová

VIII. kategorie

Kateřina Dudová      stříbrné pásmo pedagog Anna Schwarzová

21. MEZINÁRODNÍ INTERPRETAČNÍ SOUTĚŽ PRO BOHEMIA OSTRAVA 2023

II. kategorie NIKOL HAMPLOVÁ3. cena pedagog Halina Heinzová

kategorie 13 – 14 let KATEŘINA DUDOVÁbronzové pásmo pedagog Anna Schwarzová

12. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ NOVÁKOVA KLAVÍRNÍ SOUTĚŽ KAMENICE NAD LIPOU

kategorie do 12 let NIKOL HAMPLOVÁ2. cena pedagog Halina Heinzová

Krajské kolo přehlídky DĚTSKÁ SCÉNA 2023 17. 4. 2023 * Bohumín

0. KATEGORIE Jakub NEROVSKÝ     Čestné uznání* pedagog Lucie Semančíková

1. KATEGORIE Marie VESELÁ         ocenění pedagog Radka Veselá

2. KATEGORIE

Barbora VESELÁ     postup na nár. přehlídku Matyáš NOVOTNÝ  postup na nár. přehlídku pedagog Radka Veselá

3. KATEGORIE Ludmila VONDRÁČKOVÁ     čestné uznání pedagog Kateřina Michlová

4. KATEGORIE Eliška SEMANČÍKOVÁ     postup na nár. pedagog Radka Veselá

Elen HANZLOVÁ     postup na nár. přehlídku pedagog Lucie Semančíková

Jakub ZATLOUKAL  čestné uznání pedagog Lucie Semančíková

66. celostátní přehlídka středoškolských recitátorů Wolkrův Prostějov 2023 KRAJSKÉ KOLO

1. kategorie

Jiří SEMANČÍK   – postup na nár. přehlídku pedagog Radka Veselá

2. kategorie

Anna OPARTYOVÁpostup na nár. přehlídku pedagog Radka Veselá

Natálie Šafránková –   postup na nár. přehlídku pedagog Lucie Semančíková

DIVADLO

SKUPINA DIVOŠI    „Muž jménem Ove“ pedagog Lucie Semančíková