Operační program Jana Amose Komenského

Naše škola je od 1.2.2023 do 31.12.2025 zapojena do projektu v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský. Máme velkou radost, že můžeme díky tomu zafinancovat inovativní vzdělávání žáků a prohloubit spolupráci s rodiči a veřejností. Neméně významnou oblastí podpory je osobnostně sociální a profesní rozvoj našich zaměstnanců a spolupráce pracovníků ve vzdělávání.