SEMINÁŘE

ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné usiluje o to, aby byla vnímána také jako místo pro setkávání uměleckých osobností a odborníků. V pravidelných intervalech organizuje celorepublikové metodické semináře, podílí se na organizaci mezinárodního hudebního festivalu a spolupracuje na mezinárodních projektech se spřátelenými zahraničními hudebními školami. Škola si za léta svého působení vytvořila své školní tradice a také vlastní cyklus koncertů.

Celostátní metodický seminář „Klavírní ateliéry v Karviné“

Metodický seminář „Klavírní ateliéry v Karviné“ pro učitele a žáky hry na klavír je organizován ve spolupráci s Krajským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačním centrem KVIC Nový Jičín. Cílem semináře je nabídnout učitelům, kteří se o problematiku svého nástroje blíže zajímají, možnost setkat se na semináři s našimi i zahraničními renomovanými umělci a pedagogy, nahlédnout do jejich pomyslné pracovní dílny, a to v přednáškách, veřejné výuce žáků, besedách i koncertech. Vyučující si mohou ověřit správnost své výuky, inspirovat se novými progresivními metodami, obohatit se o umělecké zážitky z večerních koncertů. Seminář vyrostl od svého založení v roce 1999 v uměleckou událost velkého významu a těší se nadšenými ohlasy pedagogické veřejnosti z celé republiky.

Soutěžní přehlídka „Nová Konfrontace“

Soutěžní přehlídka hry na elektronické klávesové nástroje je organizována ve spolupráci s Klubem rodičů a přátel ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné a pod záštitou primátora města Karviná a starosty obce Stonava. Seminář je spojen se soutěžní přehlídkou, výkony posuzuje odborná porota. Učitelé z celé republiky zde mají možnost načerpat spoustu profesionálních poznatků, návodů, nápadů i tvůrčích námětů pro svou práci při seznamování se s nejnovějšími trendy ve výuce elektronických klávesových nástrojů a s rozdílnými způsoby náhledu na umělecké vyjádření. Od doby svého vzniku v roce 2000 přitáhl seminář pozornost široké pedagogické obce a stal se již tradiční, hojně navštěvovanou akcí naší školy.

Klavírní ateliéry 17. - 19. září 2021