SEMINÁŘE

ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné usiluje o to, aby byla vnímána také jako místo pro setkávání uměleckých osobností a odborníků. V pravidelných intervalech organizuje celorepublikové metodické semináře, podílí se na organizaci mezinárodního hudebního festivalu a spolupracuje na mezinárodních projektech se spřátelenými zahraničními hudebními školami. Škola si za léta svého působení vytvořila své školní tradice a také vlastní cyklus koncertů.

Celostátní metodický seminář „Klavírní ateliéry v Karviné“

Metodický seminář „Klavírní ateliéry v Karviné“ pro učitele a žáky hry na klavír je organizován ve spolupráci s Krajským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačním centrem KVIC Nový Jičín. Cílem semináře je nabídnout učitelům, kteří se o problematiku svého nástroje blíže zajímají, možnost setkat se na semináři s našimi i zahraničními renomovanými umělci a pedagogy, nahlédnout do jejich pomyslné pracovní dílny, a to v přednáškách, veřejné výuce žáků, besedách i koncertech. Vyučující si mohou ověřit správnost své výuky, inspirovat se novými progresivními metodami, obohatit se o umělecké zážitky z večerních koncertů. Seminář vyrostl od svého založení v roce 1999 v uměleckou událost velkého významu a těší se nadšenými ohlasy pedagogické veřejnosti z celé republiky.

Soutěžní přehlídka „Nová Konfrontace“

Soutěžní přehlídka hry na elektronické klávesové nástroje je organizována ve spolupráci s Klubem rodičů a přátel ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné a pod záštitou primátora města Karviná a starosty obce Stonava. Seminář je spojen se soutěžní přehlídkou, výkony posuzuje odborná porota. Učitelé z celé republiky zde mají možnost načerpat spoustu profesionálních poznatků, návodů, nápadů i tvůrčích námětů pro svou práci při seznamování se s nejnovějšími trendy ve výuce elektronických klávesových nástrojů a s rozdílnými způsoby náhledu na umělecké vyjádření. Od doby svého vzniku v roce 2000 přitáhl seminář pozornost široké pedagogické obce a stal se již tradiční, hojně navštěvovanou akcí naší školy.

Klavírní ateliéry 17. - 19. září 2023

Pozvání na Klavírní ateliéry v Karviné – 12. ročníkZákladní umělecká škola Bedřicha Smetany v Karviné a KVIC Nový Jičín zvou pedagogy ZUŠ ze všech krajů České republiky i Slovenska na odborný metodický seminář Klavírní ateliéry v Karviné. Dvanáctý ročník je již v plných přípravách a uskuteční se ve dnech 15. – 17. září 2023 na Základní umělecké škole Bedřicha Smetany v Karviné. Jedenáct předchozích ročníků s účastí lektorů z řad uměleckých osobností, pianistů a klavírních pedagogů z České republiky, Francie, Japonska, Polska, Lotyšska, Běloruska, Rakouska a Slovenska prokázalo jeho důležitost i hodnotu. Projekt získal pro tuto činnost opět akreditaci MŠMT. Tradice a skutečnost, že pedagogická veřejnost o tuto akci stojí, je pro nás organizátory oceněním, ale zároveň i závazkem připravit opět program na vysoké odborné úrovni.

Co nabízí dvanáctý ročník účastníkům ateliérů?Základní koncepce Klavírních ateliérů zůstává stejná. Podobně jako v předchozích ročnících se budou střídat přednášky a workshopy s ukázkovými hodinami s talentovanými žáky. Živé a okamžité konzultace výkonů žáků – modelů umožní účastníkům sledovat, jak se mění studovaný repertoár pod vedením profesionálních lektorů. Účastníci se mohou rovněž těšit na dva podvečerní koncerty s profesionálními umělci. Celý program budou doplňovat diskusní kluby s lektory. Za připomínku rovněž stojí i možnost získání not z produkce vydavatelství Musica Gioia nebo nakladatelství eNoty.

Na které lektory se letos můžete těšit?Pozvání na 12. ročník Klavírních ateliérů přijal opět prof. Ivan Klánský, širokou hudební veřejností uznávaná umělecká autorita s obrovským pedagogickým renomé. Jeho účast na Klavírních ateliérech je již tradicí, neboť jeho charismatická osobnost je pro akce tohoto druhu přímo stvořena. Naslouchat jeho vystoupením patří vždy k silným zážitkům, své zkušenosti a metodické postupy pokaždé rád okoření vtipnými postřehy a inspirativními nápady. U modelových žáků nebo studentů rozdílného věku demonstruje, jak je důležité naladit se na jejich mentalitu determinovanou jejich rozdílným věkem. Letos bude přednáška zaměřena na téma Horizontální a vertikální průběh hudební řeči. Toto téma je stále velmi aktuální a proniká interpretací všech stylových období.

Druhou výraznou osobností bude italská pianistka a pedagožka prof. Franca Bertoli, která pedagogicky působí na Conservatorio Statale di musica Jacopo Tomadini v Udine. Paní profesorka patří v Itálii k uznávaným pedagogickým osobnostem, která se kromě výuky studentů na konzervatoři věnuje rovněž výuce malých dětí. Právě proto si jako téma své přednášky zvolila u nás neznámou Willemsovu metodu. Cílem této metody je poskytnout základní školení pro rané instrumentální vzdělávání (pro děti přibližně od 5 do 7 let). Willemsova metoda je metoda hudební výchovy pro malé děti, jejímž cílem je přirozeně rozvíjet muzikalitu a komunikační schopnosti dítěte, včetně rozvoje hudebního ducha a přesného smyslu pro rytmus, které jsou klíčem k dalšímu rozvoji jakékoliv hudební disciplíny. Přístup je především praktický a jeho cílem je poskytnout v průběhu instrumentální lekce širokou škálu aktivit a výukových strategií. Budeme diskutovat o tom, jak navrhnout instrumentální výukový plán, jak vybrat vhodné aktivity pro každého jednotlivého žáka a jak se mu v průběhu výuky přizpůsobit. Budeme promítat a komentovat několik videí z jejich instrumentálních lekcí, kde uvedeme příklady osvědčených postupů. Našim milým hostem bude zároveň manžel paní profesorky, emeritní pedagog udinské konzervatoře prof. Ugo Cividino, který společně se svou ženou představí také vybrané tituly italské klavírní instruktivní literatury, pohovoří o struktuře italského hudebního školství, a nakonec také zahrají společně na malém koncertě jako klavírní duo.

Třetím lektorem bude vynikající český pianista a pedagog doc. Jan Jiraský, který v současné době působí jako pedagog klavírní hry na Janáčkově akademii múzických umění v Brně.

Pro svou letošní účast na Klavírních ateliérech si zvolil velmi zajímavé a poutavé téma Hudba v řeči a řeč v hudbě velikánů klavírního umění. Bude jistě zajímavé sledovat, k jakým průnikům a odhalením dojdeme a jak je budeme schopni aplikovat také v naší výuce.

Čtvrtým z lektorů bude pianistka a pedagožka MgA. Hana Berger, která se v současné době věnuje pedagogické práci na Vysoké hudební škole Carla Marii von Webera, Hudebním gymnáziu C. M. von Webera a Konzervatoři Heinricha Schütze v Drážďanech. Ke svému semináři v rámci Klavírních ateliérů si vybrala téma Podněty a inspirace ke stylové interpretaci klavírních skladeb na ZUŠ. Toto téma zahrnuje mimo jiné otázku, o jaké prameny se můžeme opřít v hudbě starých mistrů, ukázky a pomůcky pro pochopení stylové interpretace žáků, a analýzu soutěžních výkonů z hlediska stylové interpretace.

Na Klavírní ateliéry v Karviné se jezdí tradičně pro inspiraci, metodické postupy, materiály, za špičkovými a renomovanými umělci a lektory a v neposlední řadě za kolegyněmi a kolegy, kteří se zabývají stejnou problematikou. Věříme, že již 12. ročník Klavírních ateliérů bude mít co nabídnout i těm nejnáročnějším účastníkům a že jej bude opět provázet tvůrčí a přátelská atmosféra, jako tomu bylo doposud. Setkání s někým, kdo umí a ví a navíc je ochoten se o to podělit i s ostatními, je vždy inspirující. Těšíme se, že Vás budeme moci přivítat v Karviné a uděláme vše pro to, abyste se u nás cítili dobře.

Bližší informace k organizaci semináře včetně závazné přihlášky lze získat u paní Evy Šafarčíkové, KVIC Nový Jičín, odloučené pracoviště Ostrava, e-mail: eva.safarcikova@kvic.cz. Přihlášky na tuto akci zasílejte prosím co nejdříve, nejpozději však do 18. 8. 2023. Podrobnější informace k obsahu semináře získáte rovněž u pana Mgr. Lukáše Michela, ArtD., odborného garanta semináře (e-mail: michellukas@seznam.cz, tel. 736 689 899).