O NAŠÍ ŠKOLE


Základní umělecká škola Bedřicha Smetany je místem, které dětem umožňuje poznávat a rozvíjet svůj talent. Zažívají díky ní pocit úspěchu, ať už na pódiu nebo ve třídě. Motivujeme je tak k vytrvalosti, týmové spolupráci a hlavně k chuti tvořit.

Děti si u nás mohou vybrat ze čtyř uměleckých oborů - hudebního, výtvarného, tanečního i literárně-dramatického. Aktivní tvůrčí činnost pak v kombinaci s individuálním přístupem učitelů přispívá k tomu, že z našich žáků vyrůstají kultivované osobnosti, poučení posluchači a v neposlední řadě mladí profesionálové, kteří pokračují ve studiu na středních a vysokých uměleckých školách.

Za svou pětadevadesátiletou historii dosáhla naše škola vysoké umělecké úrovně a řadí se tak mezi nejlepší v Česku. Naši žáci tradičně získávají řadu předních ocenění na tuzemských i mezinárodních soutěžích a festivalech. Za hudební obor na příklad v národních soutěžích základních uměleckých škol, na mezinárodních soutěžích Amadeus, Virtuosi per musica di pianoforte, Pro Bohemia, v celostátních interpretačních soutěžích Prague Junior Note, Per Quattro Mani nebo Nová Konfrontace. Žáci výtvarného oboru dosahují úspěchů v soutěži Design Callisto grafik, mladí recitátoři na festivale Wolkrův Prostějov a členové Sborového studia Permoník na festivalech a soutěžích v Jižní Koreji, ve Španělsku, v New Yorku, nebo Sydney. Škola sama organizuje řadu přehlídek, soutěží, celostátních vzdělávacích seminářů a mezinárodních festivalů; má i své vlastní koncertní cykly.

Základem úspěchu žáků je především kvalitní zázemí zkušených, erudovaných a obětavých pedagogů. Kromě individuální výuky mohou děti získat řadu cenných zkušeností s hudebními tělesy, jako jsou hudební kapely, komorní uskupení, orchestry nebo Sborové studio Permoník, které dosahuje světových kvalit. V současnosti školu navštěvuje více než tisícovka žáků z Karviné a okolí. Umožňují to mimo jiné oddělená pracoviště, která se nachází ve Stonavě a Petrovicích u Karviné. Díky spolupráci s Magistrátem statutárního města Karviná může škola neustále zlepšovat a modernizovat vybavení tříd a zajistit tak svým žákům kvalitní a moderně vybavené zázemí.

Ze ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné vyšlo mnoho vynikajících hudebníků, dirigentů, výtvarníků a tanečníků. Mnozí z nich se úspěšně zapojili do profesionálního života v České republice i v zahraničí. Proto doufám, že se nám bude dařit na tuto tradici navazovat a že se k nám absolventi v budoucnu budou vracet, třeba i se svými ratolestmi. Věřím také, že díky péči svého zřizovatele, Moravskoslezského kraje, bude ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné nadále patřit k významným hudebním a vzdělávacím centrům našeho města a jeho okolí.

BcA. Kamil Novák
ředitel ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné
 

HISTORIE NAŠÍ ŠKOLY

 • 1924ZALOŽENÍ ŠKOLY

  Z popudu pěvecko-hudebního spolku Smetana byl založen Městský hudební ústav Bedřicha Smetany. Ředitelem školy byl zvolen profesor učitelského ústavu ve Slezské Ostravě a tehdejší dirigent pěveckého spolku Eduard Rund. Na hudebním ústavu začalo působit spolu s ním dalších sedm učitelů.
 • 1938NĚMECKÁ ŠKOLA

  Fašisty vedené Polsko obsadilo svými vojsky Těšínsko. Do budovy Masarykovy měšťanské školy (dosavadního sídla českého hudebního ústavu) byla umístěna německá hudební škola. Slibný rozvoj českého kulturního života tím byl až do konce 2. světové války přerván. Učitelé školy, včetně tehdejšího ředitele Oldřicha Bláhy, byli nuceni odejít na nová působiště na Moravě. Archiv školy byl za těchto převratných událostí zničen.
 • 1945MÁME 40 ŽÁKŮ

  Po skončení 2. světové války byla obnovena činnost pěveckého spolku Smetana i české hudební školy. Ředitelem se stal Ladislav Vrtal, škola měla v té době 40 žáků. Významnou událostí se stal velmi úspěšný koncert bývalého žáka školy - houslového virtuosa Bruno Bělčíka v kině Central.
 • 1945-1950PRVNÍ SOUTĚŽE

  Žáci školy se poprvé účastnili soutěží, ve kterých mohli konfrontovat své hudební dovednosti. Škola se podílela na rozvoji karvinského hudebního života pořádáním vzpomínkových večerů o Bedřichu Smetanovi, Fryderyku Chopinovi, Vítězslavu Novákovi, Ludwigu van Beethovenovi atd.
 • 1952-1953VÝCHOVNÉ KONCERTY

  Škola v té době působila v 8 budovách. Začala pořádat výchovné koncerty pro děti české i polské národnosti. Každý byl navštíven průměrně 400-500 žáky. Učitelé absolvovali od 8.00 do 13.00h tři výchovné koncerty a odpoledne normálně vyučovali. Přes toto velké vypětí byli učitelé za svou námahu odměněni, neboť koncerty měly u dětí nečekaný úspěch.
 • 1959NOVÝ ŘEDITEL JOSEF PÝCHA A NOVÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR

  Ředitelem školy byl zvolen Josef Pýcha. Z jeho popudu byl založen Karvinský symfonický orchestr, v té době 70 členný.
 • 1964-1965MÁME 1013 ŽÁKŮ

  V září r. 1965 byla hlavní budova Na Bělidle postižena záplavou, voda dosahovala do výše 1 metru. Řada oborů, které se na škole vyučovaly, byla rozšířena o literárně-dramatický obor. Celkový počet žáků ve všech oborech se vyšplhal k číslu 1013. Soubory působící na škole se rozrostly o Komorní kvartet učitelů, Dechový kvintet učitelů, dva Houslové soubory a Žákovský jazzový orchestr.
 • 1962-1963MÁME 1346 ŽÁKŮ

  Ředitelem školy byl Jindřich Kühnel, stav žáků vzrostl na 1346. Škola stále působila na šesti pobočkách (v místních základních školách). S uvolňováním politické situace byly umožněny také cesty do zahraničí, v tomto roce mohli žáci navštívit např. východoněmecké město Görlitz. Žáci školy se stále úspěšněji prosazovali v soutěžích LŠU, téměř vždy se někteří probojovali až do celostátního kola. Již několik let zde působí Sborové studio Permoník pod vedením uč. Evy Šeinerové.
 • 1987-1988VYSTOUPENÍ NA FILMOVÉM FESTIVALU V KARLOVÝCH VARECH

  Žákovská dechovka a mažoretky vystoupily na zahájení filmového festivalu v Karlových Varech. Dívčí komorní orchestr pod vedením p. Slawinského uskutečnil koncertní zájezd do NDR.
 • 1988-1989NOVÝ SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR

  Na škole začal působit smíšený sbor Melta pod vedením I. Šeinerové. Dívčí komorní orchestr natáčel v Československé televizi Praha.
 • 1989-1990NOVÁ ŘEDITELKA EVA ŠEINEROVÁ

  V únoru začalo pracovat nově zvolené vedení školy, ředitelkou se stala Eva Šeinerová. Proběhla první důležitá jednání o výstavbě nové budovy školy. Uskutečnilo se 1. "Mladé klavírní pódium", výměnné koncerty žáků klavírních oddělení z Karviné a Opavy.
 • 1991SBOR PERMONÍK SLAVÍ 25 LET

  Sborové studio Permoník oslavilo 25 let svého trvání. Na škole byl otevřen nový obor skladby, který vedl A. Ježowicz
 • 1994ŠKOLA SLAVÍ 70 LET

  ZUŠ Bedřicha Smetany oslavila 70. výročí svého trvání. Její žáci se pravidelně s velkými úspěchy zúčastňovali soutěží ZUŠ ve všech oborech, dále mezinárodních soutěží (především klavírních), např. Prague Junior Note, Amadeus, Mezinárodní klavírní soutěže v Košicích atd.
 • 1996VLASTNÍ BUDOVA ŠKOLY

  Škola získala poprvé za dobu své 72leté historie vlastní budovu.
 • 1999PRVNÍ SEMINÁŘ KLAVÍRNÍ ATELIÉRY

  3.- 5. 9 se poprvé konal metodický seminář pro učitele klavírní hry Klavírní ateliéry. Jako lektoři byli pozváni např. MgA. Martin Ballý, prof. Alena Vlasáková, prof. Rudolf Bernatík. Ateliérů se zúčastnilo 140 pedagogů - klavíristů z celé České republiky a jejich ohlasy byly velice nadšené. Proto bylo rozhodnuto, že se tato akce bude konat vždy co dva roky.
 • 2000SEMINÁŘ HRY NA EL. KLÁVESOVÉ NÁSTROJE

  Byl pořádán metodický seminář pro učitele hry na elektronické klávesové nástroje - spojen se soutěžní přehlídkou žáků - pod názvem Konfrontace. Zúčastnilo se ho na 130 soutěžících z celé severní Moravy, pro něž to byla výborná příležitost změřit své síly a navzájem se obohatit o nové podněty. Obdobná akce byla totiž do té doby pořádána pouze ve Lhenicích v jižních Čechách, což bylo pro Moravany příliš daleko. Proto byl s radostí přivítán návrh pořádat Konfrontaci pravidelně, vždy co dva roky.
 • 2002TŘETÍ SEMINÁŘ KLAVÍRNÍ ATELIÉRY

  Na ZUŠ B. Smetany se již potřetí uskutečnil seminář Klavírní ateliéry v Karviné , jehož se zúčastnilo 124 pedagogů z celé České republiky. Pozvání do lektorského týmu přijali Nora Lúse z Lotyšska se svoji dcerou devatenáctiletou pianistkou Artou Arnicáne, Andrej Tatarski z Polska, Ivan Gajan ze Slovenska a Jitka a Věroslav Němcovi z Prahy. Program ateliérů byl zpestřen také o večerní koncerty lektorů.
 • 2004NOVÁ ŘEDITELKA ANNA SCHWARZOVÁ

  K 1.8.2004 převzala vedení Základní umělecké školy Bedřicha Smetany v Karviné Anna Schwarzová, která tak ve funkci ředitelky vystřídala Evu Šeinerovou. Anna Schwarzová absolvovala ostravskou konzervatoř a za více než 30 let působení na ZUŠ v Karviné dosáhla se svými klavírními talenty celou řadu národních i nadnárodních úspěchů. Dokladem jsou přední ocenění v soutěžích Amadeus, Prague Junior Note, ústřední kolo soutěže ZUŠ, Pro Bohemia, Karlovarská růžička nebo Per Quattro Mani. Se svými nejnadanějšími žáky vystupovala i na mezinárodních festivalech v Rakousku a Polsku. Od roku 1994 působí jako krajská klavírní metodička a vede organizace soutěží ZUŠ v oboru klavír v rámci okresu a kraje. Je rovněž hlavní koordinátorkou a organizátorkou celonárodního metodického semináře Klavírní ateliéry v Karviné, na kterém přednášejí lektoři z mnoha evropských zemí a který vzbudil od samotného počátku mezi učiteli velký ohlas. Škola oslavila 80 let od svého založení. U této příležitosti se výrazným způsobem prezentovala na veřejnosti celou řadou kvalitních slavnostních koncertů, vernisáží a vydáním 2CD s nahrávkami nejlepších výkonů svých žáků. Škola rovněž pořádala celorepublikový seminář Klavírní ateliéry v Karviné počtvrté, který vyvolal mimořádný ohlas pedagogické veřejnosti.
 • 2005NOVÁ POBOČKA V PETROVICÍCH

  Od 1. září ZUŠ B. Smetany v Karviné zahájila výuku v oboru hudebním a výtvarném na pobočce v Petrovicích u Karviné. Nacvičený repertoár mají žáci možnost předvést na třídních předehrávkách a koncertech.
 • 2006NOVÉ HUDEBNÍ NÁSTROJE

  Ve školním roce 2006/2007 bylo výrazně posíleno vybavení školy novými hudebními nástroji. Inovace výuky proběhla ve výtvarném oboru, kde byla rozšířena nabídka základních technik o výuku počítačové grafiky. V hudebním oboru vznikl nový kytarový soubor „Puente“ a pěvecké trio „Erin“. V tanečním oboru začal nově působit folklórní taneční soubor „Karičky“, který se prezentoval na mnoha akcích školy či města. O profesionální úroveň celorepublikového semináře „ Klavírní ateliéry v Karviné popáté“ se postaral špičkový tým lektorů ve složení: prof. Ivan Klánský, Martin Kasík, Mgr. Monika Tugendliebová a Ludmila Šimková.
 • 2008REKONSTRUKCE BUDOVY A VÝMĚNNÝ POBYT V POLSKU

  Díky výborné spolupráci s městem došlo během roku 2008 k rekonstrukci pavilonu bývalé Základní školy se slovenským jazykem vyučovacím, který se stal součástí komplexu naší školy. Tím se podařilo přenést výuku nehudebních oborů do společné budovy. Nový pavilon poskytuje kvalitní a moderně vybavené studijní zázemí, se všemi odpovídajícími atributy umělecké instituce na tomto stupni. V roce 2008 se podařilo zrealizovat s Hudební školou J. Zarebskiego v Inowroclavi (Polsko) mezinárodní dvoustranný projekt s názvem "Na společné notě - mezinárodní orchestr mládeže" za finanční podpory Evropské unie z programu Mládež v akci. Vlastní aktivity projektu proběhly v ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné. Projekt si kladl za cíl rozvíjení interkulturního vzdělávání mladých lidí na základě společných hudební workshopů, besed, společných her a výletů, veřejných vystoupení, koncertů a secvičných zkoušek nově vytvořeného mezinárodního orchestru mládeže. Stěžejní akcí projektu byl slavnostní "Koncert pro Evropu", kde za přítomnosti zastupitelů kraje, města, novinářů, televize i široké rodičovské veřejnosti předvedl mezinárodní orchestr mládeže společně nastudovaný program, jehož mottem byla Evropská hymna. O dva roky později, v roce 2010, se uskutečnila druhá výměna studentů, kdy jsme tentokráte do Polska vycestovali my. Měli jsme několik koncertů na krásných a starobylých místech – např. v Inowroclavi, Žninu, navštívili jsme i moře a Dinopark.
 • 2012NOVÝ ŘEDITEL BcA. KAMIL NOVÁK

  1.8.2012 byl jmenován ředitelem školy BcA. Kamil Novák. V září proběhly již tradiční Klavírní Ateliéry poosmé. Jako lektoři se nám představili prof. Ivan Klánský, MgA. Ivo Kahánek, PhD., Mgr. Monika Tugendliebová a prof. Józef Stompel z Polska.
 • 2014NAŠE ŠKOLA SLAVÍ 90 LET OD ZALOŽENÍ

  V dubnu proběhl významný metodický seminář Nová Konfrontace pro učitele hry na EKN, jeho organizačním a odborným garantem byl ředitel školy Kamil Novák. Na podzim oslavila naše škola 90 let od založení. Po slavnostním koncertu v Městském domě kultury pokračovaly oslavy v budově školy. U této příležitosti jsme vydali 2CD mapující hudební obor. Kmotry slavnostního křtu byli prof. Rudolf Bernatík, Mgr. Lukáš Michel, ArtD. a ředitel školy BcA. Kamil Novák. Po křtu byl dán prostor na setkání se s bývalými i současnými zaměstnanci školy.
 • 201510 LET OD ZALOŽENÍ POBOČKY V PETROVICÍCH

  Prostřednictvím slavnostního koncertu jsme oslavili 10 let od založení našeho odloučeného pracoviště v Petrovicích u Karviné. V září proběhly již tradiční a hojně navštěvovaní Klavírní ateliéry podeváté, i tentokráte nám své zkušenosti a rady předávali velmi zkušení lektoři: prof. Ivan Klánský, prof. Marina Primachenko-Moussu, MgA. Martin Ballý a BcA. Michal Šupák.
 • 2016SBOR PERMONÍK SLAVÍ 50 LET A VYHRÁL V NEW YORKU

  Sborové studio Permoník, které je součástí školy, přivezlo již podruhé zlato z Carnegie Hall v New Yorku a zároveň oslavilo neuvěřitelných 50 let od založení a vedení paní uč. Evou Šeinerovou.
 • 2017SBOR PERMONÍK VYHRÁL VE ŠPANĚLSKU

  V dubnu proběhla opět soutěž pro žáky ve hře na elektronické klávesové nástroje pod názvem Nová Konfrontace. Ředitel školy BcA. Kamil Novák je organizačním a odborným garantem této akce. Pěvecký sbor Permoník přivezl opět nejvyšší ceny z koncertního turné po Španělsku. V září se konaly jubilejní Klavírní ateliéry podesáté. V lektorském týmu byl prof. Ivan Klánský, MgA. Lukáš Klánský, MgA. Jan Bartoš Ph.D., který se představil na historicky prvních Ateliérech a z Polska k nám zavítal Mgr. Jerzy Owczarz.
 • 2019SBOR PERMONÍK VYHRÁL GRAND PRIX V PETROHRADĚ

  V únoru se Koncertní sbor Permoník zúčastnil 6. ročníku World Children and Youth Choral Championship v Petrohradě (Rusko). Ve velké konkurenci sborů se probojoval až do finále, kde získal hlavní cenu Grand Prix. Na podzim oslavila naše škola 95 let od založení. Po společném slavnostním koncertu v Městském domě kultury pokračovaly oslavy v budově školy. U této příležitosti jsme vydali 2CD mapující hudební a literárně dramatický obor. Kmotry slavnostního křtu byli opět prof. Rudolf Bernatík, Mgr. Lukáš Michel, ArtD. a ředitel školy BcA. Kamil Novák. Po křtu následovalo neformální setkání s bývalými i současnými zaměstnanci školy.
 • 2021 KLAVÍRNÍ ATELÍRY POJEDENÁCTÉ

  Po nucené koronavirové pauze jsme konečně mohli opět uspořádat mezinárodní metodický seminář pro učitele hry na klavír - Klavírní ateliéry pojedenácté. V lektorském týmu zasedli: prof. Ivan Klánský, doc. Eliška Novotná, Mgr. Suchárová – Weiser a Mgr. Lukáš Michel, ArtD.
 • 2022PĚVECKÝ SBOR PERMONÍK ZVÍTĚZIL V NEW YORKU

  Pěvecký sbor Permoník zvítězil v Carnegie Hall v New Yorku v Americe na prestižním mezinárodním festivalu Sounds of Spring a přiváží tak již třetí zlato z Ameriky.