TANEČNÍ OBOR

Pohyb je pro děti přirozený, zdravý, má blahodárný vliv na harmonický rozvoj duševní i fyzické stránky života. Cílem tanečního oboru je dosáhnout toho aby tento pohyb byl kultivovaný, vytvářený z vnitřních pocitů, z radosti i hudebního zážitku, protože hudba neoddělitelně patří k projevu tanečníků. Ti nejmenší rozvíjejí svůj přirozený dětský pohybový projev formou tanečních her v přípravné taneční výchově. Na ni navazuje sedm ročníků 1.stupně, ve kterých se vyučují základy klasického, lidového, současného tance a taneční praxe. Výuka těchto předmětů je zaměřená směrem k všestrannému rozvoji základů taneční techniky a tanečního projevu žáků. Taneční praxe prohlubuje taneční projev, podněcuje tvořivé schopnosti a pěstuje smysl pro vzájemnou pohybovou souhru. Celoroční práci tanečního oboru mohou zhlédnout nejen rodiče žáků, ale i širší veřejnost v MěDK v Karviné na Tanečním večeru, který je připravován ve spolupráci s literárně-dramatickým oborem.