LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Literárně dramatický obor je určen všem dětem, které si rády hrají, mají v oblibě knížky a divadlo. Je skvělou volbou pro ty, kteří se v budoucnu chtějí připravovat na profesi založenou na komunikaci s lidmi. Literárně dramatický obor vychovává osobnosti, pro které se cílené, soustředěné vystupování na veřejnosti a tvořivá práce v kolektivu stává samozřejmostí. Cílem výuky v hodinách dramatické výchovy je dát každému dítěti příležitost učit se spolupráci a tolerantnímu chování, povzbuzovat a vést jeho tvořivou obrazotvornost, poskytnout mu zkušenost samostatného myšlení, dát mu příležitost ke kontrolovanému emocionálnímu vybití a poskytnout mu prostor pro sebevyjádření v umění. Výuka probíhá formou kolektivní (Dramatická průprava, Dramatika a slovesnost, Pohyb, Hudebně hlasová a rytmická průprava…) i skupinové (Přednes). Nadaní žáci oboru jsou připravování ke studiu na Janáčkově konzervatoři v Ostravě - obor hudebně-dramatický nebo na DAMU v Praze.