HUDEBNÍ OBOR

Žáci mají možnost osvojit si nezbytné poznatky, návyky a dovednosti ve hře na hudební nástroje a ve zpěvu. Mimo jiné se postupně seznamují s hodnotnou studijní literaturou, zdokonalují se v pohotovosti při čtení notového zápisu, procvičují hudební představivost i paměť a učí se zvládat nezbytné technické a výrazové prostředky. Rozvíjejí se nejen jako sólisté, ale také jako spoluhráči v komorní, souborové a orchestrální hře či jako zpěváci ve sborech a komorních uskupeních. Nedílnou součástí vzdělávání jsou také hudebně teoretické předměty, v nichž se žáci nejdříve učí chápat zákonitosti hudební teorie. Prostřednictvím poslechových činností a znalosti hudebních dějin se pak učí hodnotit také umělecký projev jako celek a chápat hudbu v širších souvislostech.

Nabízíme možnost zapůjčení některých hudebních nástrojů pro nové žáky! Rodiče tak nemusí riskovat případné vysoké pořizovací náklady hudebních nástrojů, když si nejsou jistí, zda bude jejich dítě pokračovat ve studiu i v dalších letech. Pro více informací o zapůjčení nástrojů nás kontaktujte.

HUDEBNÍ NÁSTROJE

 • klavír
 • keyboard
 • akordeon
 • varhany
 • housle
 • viola
 • violoncello
 • kontrabas
 • zobcová flétna
 • příčná flétna
 • klarinet
 • hoboj
 • fagot
 • trubka
 • saxofon
 • lesní roh
 • klasická kytara
 • žánrová kytara
 • basová kytara
 • loutna
 • hra na bicí nástroje

ZPĚV

 • sólový zpěv
 • komorní zpěv
 • sborový zpěv

NA ŠKOLE PRACUJE NĚKOLIK SOUBORŮ

 • Sborové studio Permoník
 • Estrádní orchestr
 • smyčcové soubory - Osminky a Battuta
 • kytarový soubor SI-LAP-LAP
 • soubor staré hudby MUSICA GRAZIA
 • dechové soubory
 • kapely PUENTE
 • mnohá pěvecká komorní seskupení