Pozvání na Klavírní ateliéry v Karviné pojedenácté
6. 5. 2021

Vážení rodiče, milí žáci, 

dle sdělení MŠMT se v ZUŠ žáci na Covid testovat nebudou. Ve škole je nutné dodržovat pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest (povinné ve společných prostorách). 

Rozvrhy individuálních i kolektivních předmětů hudebního, tanečního, výtvarného a literárně dramatického oboru si žáci mohou u svých učitelů domluvit 1. až 8. září 2021 od 13h do 17h. 

BcA. Kamil Novák, ředitel školy