Slavnostní udílení výročních cen
2. 11. 2022

Vážení rodiče, 

na základě doporučení našeho zřizovatele (Moravskoslezského kraje) a vzhledem k nárůstu cen a energií jsme přistoupili k mírnému navýšení úplaty za vzdělání (školné) na školní rok 2022/2023 v rozsahu 10 až 30 Kč dle oboru na žáka a měsíc.

Těšíme se na Vaše děti v novém školním roce. 

Hezké léto přeje vedení ZUŠ