Úspěchy našich žáků
1. 6. 2023

Vážení rodiče, 

vzhledem k nárůstu cen a energií jsme byli nuceni přistoupit k mírnému navýšení úplaty za vzdělání (školné) pro školní rok 2023/2024 v rozsahu 15 Kč na žáka a měsíc.

Těšíme se na Vaše děti v novém školním roce. 

Hezké léto přeje vedení ZUŠ