POZVÁNÍ NA NÁVŠTĚVU
6. 5. 2021
Výuka od 1. září 2021
31. 8. 2021

PŘIHLÁŠKA NA 11. ROČNÍK

Základní umělecká škola Bedřicha Smetany v Karviné a KVIC Nový Jičín zvou již pojedenácté pedagogy ZUŠ ze všech krajů naší země i ze Slovenska na odborný metodický seminář Klavírní ateliéry v Karviné. Jedenáctý ročník je již v plných přípravách a uskuteční se ve dnech 17. – 19. září 2021 na ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné. Klavírní ateliéry jsou již zavedenou značkou. Dokladem toho je deset předchozích ročníků s účastí lektorů z řad uměleckých osobností, pianistů a klavírních pedagogů z České republiky, Francie, Japonska, Polska, Lotyšska, Běloruska, Rakouska a Slovenska. Projekt získal pro svou vzdělávací hodnotu již podesáté akreditaci MŠMT. Tradice a skutečnost, že pedagogická veřejnost o tuto akci stojí, je pro nás organizátory oceněním, ale zároveň i závazkem připravit opět program
na vysoké odborné úrovni.

Co nabízí jedenáctý ročník účastníkům ateliérů?

Základní koncepce Klavírních ateliérů zůstává stejná. Podobně jako v předchozích ročnících se budou střídat přednášky a workshopy s ukázkovými hodinami s talentovanými žáky. Živé a okamžité konzultace výkonů žáků – modelů umožní účastníkům sledovat, jak se mění studovaný repertoár pod vedením profesionálních lektorů. Účastníci se mohou rovněž těšit na dva podvečerní koncerty s profesionálními umělci. Celý program budou doplňovat diskusní kluby s lektory a společenská setkání při večerním rautu. Za připomínku rovněž stojí i možnost získání not z produkce vydavatelství Musica Gioia.

Na které lektory se letos můžete těšit?

Ke stálicím našeho lektorského týmu patří Prof. Ivan Klánský, širokou hudební veřejností uznávaná autorita s obrovským mezinárodním pedagogickým renomé. Jeho charismatická osobnost je pro akce tohoto druhu přímo stvořena. Naslouchat jeho vystoupením patří vždy k silným zážitkům, protože s jeho výkladem se všechny interpretační problémy stávají najednou jednoduché, jasné a prosté. Své zkušenosti a metodické postupy pokaždé rád okoření vtipnými postřehy a inspirativními nápady. U modelových žáků nebo studentů rozdílného věku demonstruje, jak je důležité naladit se na jejich mentalitu determinovanou jejich rozdílným věkem. Letos bude přednáška zaměřena na téma „Hudební romantismus
a jeho interpretační zákonitosti“.
Toto téma je stále aktuální, živé a navíc široké vzhledem k množství klavírní literatury tohoto období.

Dalším silným magnetem pro účastníky bude účast pianistky a pedagožky Mgr. Heleny Suchárové Weiser. Ta studovala nejprve Konzervatoř v Praze ve třídě Dr. Jaromíra Kříže a poté na AMU u prof. Ivana Klánského. Studium dovršila půlročním pobytem na Roosevelt University v Chicagu. Vystupovala pravidelně na koncertních pódiích mnoha zemí Evropy (Německo, Polsko, Finsko, Velká Británie, Švýcarsko, Francie, Jugoslávie) a USA. Paní prof. Helena Suchárová – Weiser klade velký důraz na komorní hru. Hraje se členy Vlachova kvarteta Praha, s klarinetistou Christofem Reiffem v duu Duolissimo a spolupracuje rovněž se Stamicovým kvartetem nebo Českým komorním orchestrem. Téma její přednášky na Klavírních ateliérech zní „Nocturno v klavírní literatuře“.

Třetím lektorem bude vynikající klavíristka a pedagožka doc. Eliška Novotná, která v současné době působí jako pedagog klavírní hry na Fakultě umění Ostravské univerzity. Eliška Novotná se řadí k umělcům, jejichž interpretace bývá označována jako hudebně naléhavá, důsledná a zcela přesvědčivá. Během studia na pražské hudební akademii získala pod vedením prof. Ivana Klánského četná ocenění v mnoha národních i mezinárodních soutěžích. Důležitým momentem v jejím interpretačním rozvoji byl rovněž dvouletý stipendijní pobyt ve švýcarském Luzernu. Podobně jako všichni další lektoři se Eliška Novotná velmi intenzívně věnuje také komorní hře. Spolupracuje s houslistkou Halinou Františákovou, recitátorem Alfredem Strejčkem a hraje v klavírním duu s pianistou Lukášem Michlem. Její přednáška bude na téma „Alternativní postupy při počátečním stadiu nácviku skladeb na příkladu sbírky Svět malých Petra Ebena“.

Čtvrtým z lektorů bude klavírista a pedagog Libor Nováček, BMus, MMus, který je absolventem teplické konzervatoře a Guildhall School of Music and Drama v Londýně. Právě tam se zdokonaloval u prof. Joan Havill, účastnil se mistrovských kurzů u Lazara Bermana, Murraya Perahiy a dalších. Během studií získal řadu národních i mezinárodních ocenění a několik významných stipendií. Libor Nováček vystupuje jako sólista i komorní hráč. Je zakládajícím členem Prague Piano Trio. V současné době vyučuje na Pražské konzervatoři a zároveň působí jako Gastprofessor na Universität für Musik und darstellende Kunst v rakouském Grazu. Pro účastníky Klavírních ateliérů si připravil přednášku na téma „Alexandrova metoda a její použití při hře na klavír“.

Na Klavírní ateliéry v Karviné se jezdí tradičně pro inspiraci, metodické postupy, materiály, za špičkovými a renomovanými umělci a lektory a v neposlední řadě za kolegyněmi a kolegy, kteří se zabývají stejnou problematikou.  Věříme, že jedenáctý ročník Klavírních ateliérů bude mít co nabídnout i těm nejnáročnějším účastníkům a že jej bude opět provázet tvůrčí a přátelská atmosféra, jako tomu bylo doposud. Setkání s někým, kdo umí a ví a navíc je ochoten se o to podělit i s ostatními, je vždy inspirující.

Těšíme se, že Vás budeme moci přivítat v Karviné a uděláme vše pro to, abyste se u nás cítili dobře.

Bližší informace k organizaci semináře včetně závazné přihlášky lze získat u paní Evy Šafarčíkové, KVIC Nový Jičín, odloučené pracoviště Ostrava, e-mail: eva.safarcikova@kvic.cz. Přihlášky na tuto akci zasílejte prosím co nejdříve, nejpozději však do 31. 8. 2021. Podrobnější informace k obsahu semináře získáte rovněž u pana Mgr. Lukáše Michela, ArtD., odborného garanta semináře (e-mail: michellukas@seznam.cz,   tel. 736 689 899).