Úspěchy našich žáků v soutěžích
5. 2. 2019
Dny otevřených dveří
6. 5. 2019

Talentové zkoušky do Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov

Dle § 2 vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání zveřejňuji termín konání
přijímacích a talentových zkoušek pro školní rok 2019/2020 do hudebního, výtvarného, tanečního
a literárně-dramatického oboru, které se budou konat:

– 27. až 30.5.2019 od 13.00 – 17.00h v Základní umělecké škole B. Smetany v Karviné
– 29.5. od 13.00 – 17.00h na pobočce v ZŠ v Petrovicích u Karviné
– 29.5. od 14.00 – 17.00h na pobočce v ZŠ ve Stonavě

Kritéria pro přijetí do hudebního oboru: elementární intonační dovednost (zpěv jednoduché písně,
intonace zahrané jednoduché melodie), elementární rytmické schopnosti (opakování jednoduchého
rytmického útvaru).

Kritéria pro přijetí do výtvarného oboru: zhodnocení přinesených výtvarných prací nebo kreseb na
místě.

Kritéria přijetí do tanečního oboru: elementární pohybové a hudebně-rytmické dovednosti.
Kritéria přijetí do literárně-dramatického oboru: elementární pohybové, mluvní a hudebněrytmické
dovednosti – ztvárnění pohybu, zpěv písně, přednes krátké básně apod.