Úspěchy našich žáků v soutěžích
5. 2. 2019
Talentové zkoušky
18. 4. 2019

“Absolutním vítězem 6th World Children and Youth Choral Championship St. Petersburg 2019 a festivalové Grand Prix se stává Koncertní sbor Permoník z Karviné!”….To jsou slova, kterými porota jednomyslně vyhlásila  Permoník vítězem šestého světového sborového klání, které se uskutečnilo v Petrohradu.

Za mimořádnou reprezentaci naší školy, kraje a českého sborového umění děkujeme všem, kteří se na práci celého Sborového studia Permoník podílejí. Velké poděkování a gratulace patří sbormistryním Martině Juríkové, Karině Grimové, klavíristce Haně Šobrové, prezidentu Petru Kazíkovi a všem zpěvačkám a zpěvákovi, kteří nás v Petrohradu reprezentovali. Velký dík patří také celé sborové rodině, naší základní umělecké škole a zakladatelům sboru paní Evě Šeinerové a Ivanu Šeinerovi.

Slovy současného prezidenta Sborového studia: “Proč vlastně jezdíme soutěžit do světa? Dosáhnout mistrovství vyžaduje hodiny práce. Roky strávené ve sboru vedou mladé zpěváky k poznání, že talent a píle přinášejí největší vítězství – nepopsatelný pocit smysluplnosti.”

Děkujeme a gratulujeme.

Více informací z průběhu soutěže na:   www.permonik.com