Klavírní ateliéry 2020 odloženy
2. 9. 2020

Vážení rodiče, žáci a návštěvníci školy,

od 18. 9. 2020 stanovilo MZd povinnost použití roušek pro žáky a učitele nejen ve všech vnitřních společných prostorách, ale i ve výuce, v učebnách.

Ochrana dýchacích cest u žáků a učitelů není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku – zpěv, hra na dechové nástroje, recitace – LDO, taneční obor.

Žádáme žáky, rodiče a návštěvníky, aby nevstupovali do budovy školy bez zakrytí úst a nosu a při vstupu do budovy použili dezinfekci. Použití roušek se týká všech prostor v budově školy.

Děkujeme.