Okresní a krajské kolo soutěže MŠMT v oboru Hra na elektronické klávesové nástroje
5. 2. 2019

Žáci klavírního oddělení naší školy vystoupili 26. ledna 2019 v kostele sv. Vavřince

v Praze na přehlídce Česká klavírní moderna dětem. Děkujeme všem žákům a jejich

vyučující paní Halině Heinzové za vzornou reprezentaci školy.