Úplata za vzdělávání
30. 5. 2022
Vážení rodiče, milí žáci, nejen pro zájemce o studium připravuje naše škola každoročně Dny otevřených dveří. Rodiče se svými dětmi mohou naši školu navštívit, dozvědět se potřebné informace a prohlédnout si třídy, učebny, sály. Přijďte se k nám podívat ve dnech 7. září a 15. září 2022, vždy od 15 do 17 hodin. Najděte svůj talent! Těšíme se na Vás.